Certifikáty

Kosmetické řady v naší nabídce disponují celou řadou mezinárodně uznávaných certifikátů. Rádi bychom našim zákazníkům usnadnili orientaci mezi nimi a zároveň vyzdvihli jejich důležitost v kontextu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, který je pro námi nabízené produkty zásadní.

Hero image
Image

Ecocert

Ochranná známka Ecocert znamená, že produkty obsahují suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství. Uděluje ji francouzský certifikační orgán Ecocert, který jako první vyvinul v r.2003 standard pro BIOkosmetiku.

Certifikát ECOCERT garantuje, že produkt splňuje tyto přísné požadavky:

  • Minimálně 95% všech složek je přírodního původu.
  • Výrobky nesmí obsahovat: GMO - geneticky modifikované organismy, parabeny, fenoxyethanol, nanočástice, PEG, syntetické parfémy a barviva, látky živočišného původu (vyjma přírodních produktů jako mléko, med, apod.).

Při výrobě kosmetického přípravku je dbáno na ekologicky šetrné postupy, přednostně se používají suroviny z obnovitelných zdrojů. Zároveň se používají biologicky odbouratelné nebo recyklovatelné obaly.

Image

EU Ecolabel - Ekologicky šetrný výrobek

Označení EU Ecolabel (European Ecolabel) vzniklo v roce 1992, aby motivovalo výrobce a obchodníky nabízet výrobky a služby, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Spotřebitel díky ochranné známce EU Ecolabel – logo s květinou jednoduše rozezná ekologicky šetrné výrobky a služby.

Ochrannou známku může získat výrobce, dovozce, prodejce či poskytovatel služeb, který splní náročná kritéria pro její udělení a jehož výrobek je k dostání na trzích EU.

Ekoznačka EU zahrnuje širokou škálu výrobků a služeb, přičemž jsou neustále přidávány další skupiny produktů. Jedná se např. o mýdla a šampony, mycí, prací a čistící prostředky, domácí spotřebiče, počítače, papírové a textilní výrobky, výrobky pro domácnost a zahradu, boty, barvy a laky, ale také služby jako je turistické ubytování.

Kritéria standardu Ecolabel nejsou založeny na jednom faktoru, ale na studiích, které analyzují vliv výrobku nebo služby na životní prostředí během celého jeho životního cyklu, od získávání primární suroviny v předvýrobní fázi, během výroby, distribuce a jeho likvidace.

Ecolabel přináší výrobcům, obchodníkům a poskytovatelům služeb uznání za dobrý standard jejich výrobků a služeb a spotřebiteli umožňuje zodpovědný výběr.

Všechny výrobky s tímto logem jsou kontrolovány nezávislými orgány, zda odpovídají přísným ekologickým a výkonostním kritériím.

Image

Nordic Ecolabel

Ekologická značka Nordic Ecolabel (nebo také Swan Ecolabel) je společná ekologická značka pro severské státy Evropy jako Norsko, Dánsko, Finsko, Švědsko a Island.

Cílem Nordic Eco-label a všech ekoznaček je udržitelná společnost prostřednictvím udržitelné spotřeby. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, je důležité, aby si spotřebitelé vybírali výrobky označené ekoznačkou.

Swan je oficiální Nordic Eco-label, zavedená Severskou radou ministrů. Jejím cílem je poskytnout informace pro spotřebitele, které jim umožní vybrat produkty, které jsou nejméně škodlivé pro životní prostředí. Zaměřuje se na druhy produktů, které jsou pro spotřebitele důležité.

Kritéria jsou založena na vyhodnocení dopadů na životní prostředí během celého životního cyklu výrobků. Existují specifické požadavky zaměřené na snižování faktorů, které jsou považovány za škodlivé pro životní prostředí. Kritéria jsou aktualizována každé tři roky s cílem zohlednit nové poznatky a výrobní metody.